Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Pogórze Przemysko – Dynowskie” informuje, iż w wyniku ogłoszonego konkursu „Pracownik ds. wdrażania projektów” trzy osoby złożyły dokumenty aplikacyjne. Jedna oferta nie spełniła wymagań koniecznych. Do drugiego etapu konkursu zostały zakwalifikowane dwie kandydatury. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej, tzn test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna, nie dokonano wyboru z uwagi na nie uzyskanie bezwzględnej większości głosów przez kandydatów.