Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Walne Zebranie Członków 11.05.2016

Zarząd Lokalnej Grupy Działania ,,Pogórze Przemysko – Dynowskie” zaprasza na Wyborcze Walne Zebranie Członków w dniu 11.05.2016  o godzinie 14.00 Nienadowa 502 a Porządek posiedzenia: 

1.     Powitanie gości,

2.     Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał,

3.     Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

4.     Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały,

5.  Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 20.01.2016 r. – podjęcie uchwały

6.     Przyjęcie rezygnacji członków Zarządu – podjęcie uchwały,

7.   Ustalenie liczby członków Zarządu wybieranego na nową kadencję 2016 – 2020 – podjęcie uchwały,

8.     Wybór komisji skrutacyjnej (3 osoby) – podjęcie uchwały,

9. Wybór nowych władz LGD – Zarząd – podjęcie uchwały,

10.    Sprawy różne.