sobota, 18 maja, 2024
Aktualności

Konsultacje społeczne opracowanej LSR na lata 2023-2029

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w tworzenie LSR za włączenie się w proces powstawania dokumentu.

Zapraszamy przedstawicieli sektorów gospodarczego, społecznego, publicznego i mieszkańców z Gmin Dynów, Jawornik Polski, Krzywcza, Markowa, Rokietnica, Miasta i Gminy Dubiecko oraz Miasta Dynów w szczególności lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, radnych, sołtysów, przedstawicieli jednostek systemu oświaty, pomocy społecznej i ośrodków kultury oraz wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru

do zapoznania się z dokumentem

Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania “Pogórze Przemysko-Dynowskie” na lata 2023-2029.

Prosimy o zgłoszenie uwag, opinii i sugestii w terminie do 25.05.2023 do godz. 14.00

Uzupełniony formularz uwag można dostarczyć osobiście do biura LGD bądź wysłać pocztą elektroniczną na adres lgdpogorze@interia.eu

Formularz zgłaszania uwag i propozycja zmian