sobota, 13 kwietnia, 2024
Aktualności

“Realizacja działań na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwo kulturowego, przyrodniczego i historycznego” – podsumowanie zadań zrealizowanych w ramach projektu grantowego

Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenie i Parafia z obszaru działania LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie” – łącznie piętnastu Grantobiorców wyłonionych w konkursie o powierzenie grantów w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego zakończyło realizację zaplanowanych zadań w zakresie ochrony dziedzictwa lokalnego.  Adresatami działań byli i są mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, zaangażowani  w rozwój swojego otoczenia, chcący promować dziedzictwo lokalne, kultywować je i chronić po to, aby budować tożsamość regionu.

Zadania realizowane przez grantobiorców dotyczyły zakupu strojów ludowych i wyposażenia mającego wspomóc działalność grantobiorców w obszarze lokalnego dziedzictwa kulturowego związanego z prezentacją lokalnych obrzędów, promocją produktów lokalnych, prezentacją dorobku artystycznego i rękodzieła. W szczególności były to zadania:

Zadanie 1. “Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich Wybrzeże Sobótki”.  Zadanie polegało na zakupie ludowych bluzek, kamizelek i długich spódnic.

Zadanie 2. – “Zakup strojów ludowych oraz straganów wystawowych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Miejscowości Nienadowa”.  Zadanie polegało na zakupie ludowych bluzek, spódnic, butów, wydanie magnesów prezentujących lokalny strój ludowy, zakupie straganów wystawowych do promocji lokalnych produktów i rękodzieła, a także organizacji wydarzenia promującego lokalne dziedzictwo w tym konkursy z nagrodami dla uczestników imprezy ludowej.

Zadanie 5. – “Zakup tradycyjnych strojów ludowych rzeszowskich dla grup tanecznych z Gminy Krzywcza”. Zadanie realizowane przez Gminę Krzywcza polegało na zakupie dziewczęcych bluzek, gorsetów, zapasek, spódnic, korali, wianków i butów, oraz chłopięcych spodni, kamizel, koszul, butów, kapeluszy.

Zadanie 7 – “Zakup strojów ludowych dla kobiet oraz brakujących elementów stroju ludowego dla dzieci”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz polegało na zakupie dziewczęcych bluzek i zapasek oraz kobiecych spódnic, gorsetów i bluzek.

Zadanie 8 – “Zakup strojów ludowych dla KGW Nienadowa”. Zadanie polegało na zakupie materiałów i uszyciu ludowych spódnic, zapasek, gorsetów, zakupie bluzek ludowych bawełnianych z haftem, chust z frędzlami, butów ludowych damskich i korali.

Zadanie 9 – “Zakup strojów ludowych dla przedszkolnych zespołów dziecięcych z terenu Gminy Markowa”. Zadanie realizowane przez Towarzystwo Oświatowo- Kulturalne TAHUMA polegało na zakupie elementów stroju ludowego rzeszowskiego dla dziewcząt i chłopców, elementów stroju ludowego góralskiego dla dziewcząt i chłopców oraz organizacji warsztatów podsumowujących projekt pn. „Mamo, tato zatańcz z nami”- dla rodziców i dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Markowa.

Zadanie 10 – “Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnawce”. Zadanie polegało na zakupie fartuchów i gorsetów jako uzupełnienie elementów stroju ludowego rzeszowskiego.

Zadanie 15 – “Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworniku Polskim”.  Zadanie polegało na zakupie strojów folklorystycznych damskich takich jak sukienki, bluzki, spódnice, zapaski oraz męskich lnianych i  reprezentacyjnych oraz butów tanecznych.

a także:

Zadanie 4 – “Zakup tradycyjnego wyposażenia w postaci hełmów, halabard, rękawiczek i szabli dla straży bożogrobowych”. Zadanie realizowane przez OSP w Reczpolu polegało na zakupie wyposażenia dla członków OSP pełniących warty przy “Bożym Grobie”. Zadanie 13 – “Muzyka łączy pokolenia – doposażenie Orkiestry Dętej w Rokietnicy”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne „CARPATIA”polegało na zakupie instrumentów muzycznych dla członków orkiestry dętej.

Zadanie 13 – “Muzyka łączy pokolenia – doposażenie Orkiestry Dętej w Rokietnicy”. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne „CARPATIA”polegało na zakupie instrumentów muzycznych dla członków orkiestry dętej.

Zadania w ramach projektu grantowego dotyczyły także przygotowania opartej na lokalnym dziedzictwie oferty turystycznej. Grantobiorcy w zaplanowanych zadaniach chcieli utrwalić i ochronić lokalne dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i architektoniczne oraz zaprezentować je odbiorcom. W szczególności były to zadania:

Zadanie 3 – “Izba pamięci i wydanie książki o wojennych losach mieszkańców Ulanicy”, gdzie zakupiono  gabloty i ramki cyfrowe by utworzyć Izbę pamięci, w której będą gromadzone cenne pamiątki historyczne, a w wydanej publikacji zostały opisane losy mieszkańców związane z ich udziałem w II WŚ. Zadanie realizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Ulanicy.

Zadanie 6 – “Rekonstrukcja żyrandola kryształowego z XVIII wiecznego zabytkowego kościoła drewnianego w Bachórcu” – kościółek jest atrakcją turystyczną budząca duże zainteresowanie w regionie, stąd troska grantobiorcy – Parafii Bachórzec o jego cenne wyposażenie.

Zadanie 11 – “Wyręby – Malinowy Raj – wioska tematyczna zachowująca lokalne dziedzictwo kulinarne i kulturowe”. Zadanie zrealizowane przez OSP Wyręby nawiązuje do tradycji miejsca, miejscowości, najbliższej okolicy, na które składają się m.in. krajobraz kulturowy, historia, rzemiosło, w szczególności – wieloletnie tradycje mieszkańców wsi  związane z uprawą malin. Społeczność wsi pod patronatem OSP podjęła się kompleksowego zadania mającego na celu upowszechnianie lokalnych tradycji uprawy malin. Elementy zadania zmierzające to utworzenia oferty wioski tematycznej dotyczyły przygotowania ścieżek edukacyjnych i przyrodniczych, w tym ich oznakowanie, usytuowania w miejscowości tablic informacyjnych, witaczy i rzeźby maliny, zakupu kiosku z pamiątkami nawiązującymi do tradycji uprawy malin, przygotowania oferty warsztatów rękodzielniczych oraz strony internetowej prezentującej lokalne dziedzictwo wsi.

 Zadanie 12 – “Rokietnica Wola Kraina ze Smakiem – wioska tematyczna zachowująca dziedzictwo kulturowe Gminy Rokietnica” – to także projekt, którego celem było stworzenie oferty turystycznej poprzez zaangażowanie mieszkańców do podejmowania działań w oparciu o lokalne zasoby lokalnego dziedzictwa skierowanych do potencjalnych turystów, grup szkolnych itp. Koło Gospodyń Wiejskich w Rokietnicy Woli podjęło się realizacji zadania mającego na celu upowszechnianie lokalnych tradycji kulinarnych. Utworzona oferta wioski tematycznej obejmuje ścieżki edukacyjne w tym Quest i tablice informacyjne – z lokalnymi przepisami, odbyły się warsztaty kucharskie i rękodzielnicze  przygotowujące członkinie KGW do realizacji podobnych przedsięwzięć dla grup turystycznych.

Zadanie 14 – “Obiekty i miejsca służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego “ – projekt realizowany przez Gminę Jawornik Polski polegał na wyeksponowaniu miejsc cennych kulturowo i przyrodniczo w miejscowościach gminy poprzez ich oznakowanie, co poprawiło atrakcyjność turystyczną gminy.

Całkowita wartość zrealizowanych zadań wyniosła 316 589,39 zł.
Projekt Grantowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.