Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 29.09.2021

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” zaprasza na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków

w dniu 29.09.2021r. (środa) o godzinie 16.00
Zespół Pałacowo – Parkowy w Hadlach Szklarskich

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie gości,
 2. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał,
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego bilans za 2020r.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu za 2020r.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady za 2020r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • 1/2021 – przyjęcia sprawozdania finansowego
 • 2/2021 – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
 • 3/2021 – zatwierdzenia sprawozdania Rady
 • 4/2021 – zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 • 5/2021 – udzielenia absolutorium Zarządowi za 2020r.
 • 6/2021 – aktualizacja LSR

Z poważaniem

Prezes Zarządu LGD „Pogórze Przemysko -Dynowskie”
Jacek Grzegorzak