środa, 17 kwietnia, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady Decyzyjnej 29.09.2021r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania
„Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie Rady, w dniu 29.09.2021r. godz. 18.00 które odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Hadlach Szklarskich.
Posiedzenie Rady LGD dotyczy zaopiniowania zmian w umowie o przyznanie pomocy w zakresie naboru 1/2020 „Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA”  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Porządek obrad

  1. Otwarcie obrad w sprawie zaopiniowania zmian w umowie o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2020,
  2. Podpisanie listy obecności, stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. Wybór komisji skrutacyjnej,
  4. Przedstawienie wniosku beneficjenta o wydanie opinii,
  5. Przystąpienie do podjęcia czynności związanych z wydaniem opinii,   
  6. Wolne wnioski i zapytania,
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady LGD
-//-
Stanisław Petynia