Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim Konkursie dla Kół Gospodyń wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i jest objęty Jej Honorowym Patronatem. Adresowany jest on do Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z pózn. zm.), a jego celem jest promocja i prezentacja wielopłaszczyznowej działalności Kół.

W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polegająca m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Etap Wojewódzki odbędzie się w formule on-line, zaś etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne, w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca “MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Zapraszamy odo zapoznania się z regulaminem konkursu (tutaj). Kartę zgłoszeniową można pobrać pod tym linkiem.