środa, 17 kwietnia, 2024
Aktualności

Kolejny sukces LGD – nowa umowa na Projekt Grantowy z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego

9 lutego 2020r. prezes LGD pan Jacek Grzegorzak podpisał kolejną umowę na realizację operacji „Realizacja zadań na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego”.

Celem operacji będzie ochrona dziedzictwa lokalnego w obszaru LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie poprzez stworzenie oferty promocyjnej, zakup tradycyjnych strojów i wyposażenia, publikację i renowację dóbr kultury.

Dzięki podpisaniu umowy do naszych Grantobiorców trafi pomoc o łącznej wartości 289 825,00zł.

Do realizacji zadania wybrane zostały następujące organizacje:

 • Koło Gospodyń Wiejskich Wybrzeże “Sobótki” – tytuł zadania: Zakup Strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich Wybrzeże “Sobótki”
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawce – tytuł zadania: Zakup Strojów Ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnawce
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny – tytuł zadania: Rekonstrukcja żyrandola kryształowego z XVIII wiecznego zabytkowego kościoła drewnianego w Bachórcu
 • Stowarzyszenie Kulturalne “CARPATIA” – tytuł zadania: Muzyka łączy pokolenia – doposażenie Orkiestry Dętej w Rokietnicy
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ulanicy – tytuł zadania: Izba Pamięci i Wydanie Książki o wojennych losach mieszkańców Ulanicy
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Nienadowej – tytuł zadania: Zakup strojów ludowych dla KGW Nienadowa
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrębach – tytuł zadania: Wyręby – Malinowy Raj – wioska tematyczna zachowująca lokalne dziedzictwo kulinarne i kulturowe
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Jaworniku Polskim – tytuł zadania: Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworniku Polskim
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Nienadowa – tytuł zadania: Zakup strojów ludowych oraz straganów wystawowych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Miejscowości Nienadowa
 • Gmina Krzywcza – tytuł zadania: Zakup tradycyjnych strojów ludowych rzeszowskich dla grup tanecznych z Gminy Krzywcza
 • Towarzystwo Oświatowo- Kulturalne TAHUMA – tytuł zadania: Zakup strojów ludowych dla przedszkolnych zespołów dziecięcych z terenu Gminy Markowa
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Rokietnicy Woli – tytuł zadania: Rokietnica Wola Kraina ze Smakiem – wioska tematyczna zachowująca dziedzictwo kulturowe Gminy Rokietnica
 • Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz – tytuł zadania: Zakup strojów ludowych dla kobiet oraz brakujących elementów stroju ludowego dla dzieci
 • Gmina Jawornik Polski – tytuł zadania: Obiekty i miejsca służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Reczpolu – tytuł zadania: Zakup tradycyjnego wyposażenia w postaci hełmów, halabard, rękawiczek i szabli dla straży bożogrobowych

Zapraszamy przedstawicieli wyżej wymienionych organizacji do Biura celem podpisania umów o powierzenie grantów.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.