Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Informacje dla beneficjentów realizujących operacje w ramach dz. 19.2 PROW

10 września 2020 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 1555) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozporządzenie wprowadza uproszczenia w podejściu do realizowanych operacji w ramach poddziałania 19.2 PROW. Najważniejsze z nich przytoczono na stronie www.prow.podkarpackie.pl