Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Walne Zebranie Członków 02.04.2020 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania
„Pogórze Przemysko – Dynowskie”
zaprasza na Walne Zebranie Członków

w dniu 02.04.2020r (czwartek) o godzinie 16.00
Siedziba biura LGD Nienadowa 502 A

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie gości,
  2. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał,
  3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
  4. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 12.12.2019r.
  5. Przedstawienie zakresu aktualizacji LSR w związku z możliwością ubiegania się o dodatkowy bonus środków w wysokości 590.000,00 zł.,
  6. Dyskusja,
  7. Podjęcie uchwały:
    1/2020 – w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w wyniku epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, po otrzymaniu powiadomienia, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem LGD.

Prezes Zarządu LGD
„Pogórze Przemysko – Dynowskie”
-//-
mgr inż. Jacek Grzegorzak

W załączeniu: