Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Walne Zebranie Członków 12.12.2019

Zarząd Lokalnej Grupy Działania
„Pogórze Przemysko – Dynowskie”
zaprasza na Walne Zebranie Członków

w dniu 12 grudnia 2019r o godzinie 15.30
Siedziba biura LGD Nienadowa 502 A 

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie gości,
2. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał,
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 06.06.2019r.
6. Wybór Rady LGD na nową kadencję 2019-2023
7. Ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady i Zarządu
8. Dyskusja
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) Wyboru Rady LGD
   b) Ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady i Zarządu.


Z poważaniem 

Prezes Zarządu LGD

-//-

Jacek Grzegorzak