Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 2/2019/G z dnia 03.10.2019 r.

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadania planowane do realizacji mają służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej i zgodnie z zakresem tematycznym powinny wspierać podmioty działające na rzecz upowszechniania lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego poprzez zakup niezbędnego wyposażenia.

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zakres tematyczny naboru do projektu grantowegoWspieranie działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego    Zadania planowane do realizacji mają służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej i zgodnie z zakresem tematycznym powinny wspierać podmioty działające na rzecz upowszechniania lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego poprzez zakup niezbędnego wyposażenia. Przejdź do ogłoszenia:

 OGŁOSZENIE Nr 2/2019/G z 03.10.2019