środa, 17 kwietnia, 2024
Aktualności

Ogłoszenie nr 3/2019 z dnia 12.08.2019 r.

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; Zgodnie z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia MRiRW  z dnia 24 września 2015 r.  [tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 664.]


Przejdź do ogłoszenia Ogłoszenie nr 3/2019 z 12.08.2019