Archiwum naborów

Nabór archiwalny na rozwój działalności gospodarczej: 

Nabór wniosków Nr 1/2016

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 1/2016


Nabory archiwalne na podejmowanie działalności gospodarczej: 

Nabór wniosków Nr 2/2016

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 2/2016
Wyniki ponownej oceny operacji w ramach Naboru 2/2016 w związku z wniesionymi protestami.

Nabór wniosków Nr 1/2019 – ogłoszenie z 01.07.2019 – termin trwania naboru od 29.07.2019 do 19.08.2019.

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 1/2019
Wyniki dokonania autokontroli w ramach Naboru 1/2019 w związku z wniesionymi protestami.
Wyniki dokonania ponownej oceny w związku z protestami dot. naboru 1/2019


Nabory archiwalne na projekty związane z rozwojem obszaru (infrastrukturalne):

Nabór wniosków Nr 3/2016 na Rozwijanie infrastruktury ułatwiającej kontakty przestrzenne, w tym rozwój infrastruktury drogowej.

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 3/2016

Nabór wniosków Nr 4/2016 na Rozwijanie infrastruktury społecznej: kultury, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GOK/MOK-ów, świetlic, domów ludowych, KGW, OSP, bibliotek

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 4/2016

Nabór wniosków Nr 5/2016 na poprawę estetyki miejsc publicznych poprzez wyposażanie w małą architekturę, oznakowanie gmin i obiektów oraz rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 5/2016

Nabór wniosków Nr 2/2019 – ogłoszenie z 12.08.2019 – termin trwania naboru od 09.09.2019 do 27.09.2019

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 2/2019

Nabór wniosków Nr 3/2019 – ogłoszenie z 12.08.2019 – termin trwania naboru od 09.09.2019 do 27.09.2019

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 3/2019

Nabór wniosków Nr 2/2020 – ogłoszenie z 14.08.2020 – termin trwania naboru od 10.09.2020 do 24.09.2020

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach naboru 2/2020

Nabory archiwalne do projektów grantowych:

Nabór wniosków o powierzenie grantów Nr 1/2017/G

Wyniki oceny i wyboru Grantobiorców w ramach naboru nr 1/2017/G

Nabór wniosków o powierzenie grantów Nr 2/2017/G

Wyniki oceny i wyboru Grantobiorców w ramach naboru nr 2/2017/G

Nabór wniosków o powierzenie grantów Nr 1/2019/G

Wyniki oceny i wyboru Grantobiorców w ramach naboru nr 1/2019/G

Nabór wniosków o powierzenie grantów Nr 2/2019/G

Wyniki oceny i wyboru Grantobiorców w ramach naboru nr 2/2019/G

Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach naboru 1/2020/G