Wyniki oceny i wyboru operacji w ramach Naboru 1/2020

W dniu 12 października 2020r. odbyło się XIX posiedzenie Organu Decyzyjnego LGD, podczas którego dokonano oceny i wyboru wniosków złożonych do konkursu  nr 1/2020  „Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA”.

Wyniki oceny i wyboru operacji 1/2020