sobota, 13 kwietnia, 2024
Aktualności

Badanie efektywności wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022

Zapraszamy mieszkańców, beneficjentów i osoby współpracujące do wyrażenia swoich opinii oraz wskazania kierunków działań niezbędnych do finansowania ze środków PROW 2014-2020 na terenie naszych siedmiu Gmin Członkowskich. Ankieta jest anonimowa.
Wyniki badań posłużą do oceny efektywności wdrażania w/w strategii i są niezbędne aby ją dostosować do potrzeb mieszkańców i regionu.
Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej lub dostarczyć do Biura LGD za pośrednictwem e-mail, pocztą tradycyjną lub osobiście.
Badanie za rok 2020 prowadzone jest od 23.10.2020 r. do 15.12.2020 r.

Bezpośredni link do ankiety w wersji elektronicznej:
  ANKIETA online

Formularz ankiety do pobrania i wydrukowania: ANKIETA.pdf