Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady Decyzyjnej – 13.07.2023

Zaproszenie na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania, zaprasza członków Rady na posiedzenie w dniu  13 lipca o godz. 11.00,  które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD w miejscowości Nienadowa 502 A, w celu przeprowadzenia procedury, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

W/w procedura dotyczy naboru 1/2023 „Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Porządek obrad Rady:

  1. Otwarcie posiedzenia rady przez Przewodniczącego Rady LGD
  2. Sprawdzenie prawomocności obrad
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Przedstawienie porządku obrad
  5. Przystąpienie do procedury oceny i wyboru wnioskodawców (wypełnienie kart, ustalenie kwot wsparcia i przyjęcie uchwał) 
  6. Wolne wnioski i zapytania,
  7. Zamknięcie posiedzenia Rady.