Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Bezpłatne webinarium “Kredyt ekologiczny FENG – wsparcie przedsiębiorstw w zwiększaniu efektywności energetycznej”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium nt. “Kredyt ekologiczny FENG – wsparcie przedsiębiorstw w zwiększaniu efektywności energetycznej”. W trakcie webinarium omówione zostaną założenia oraz podstawowe zasady naboru w ramach Działania 3.1 Kredyt Ekologiczny z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego.

Webinarium odbędzie się 11 lipca 2023 r., od godziny 10:00 do 11:20 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. 

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenie wysyłane zostanie na adres mailowy, który podany został w formularzu zgłoszeniowym. W sytuacji nieotrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w webinarium pomimo wcześniejszej rejestracji prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy organizatora. Pozwoli to na udział w webinarium innym chętnym osobom z listy rezerwowej.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem do działania dotyczącego efektywności energetycznej.

Program spotkania

  • 9.45 – 10.00 Rejestracja uczestników.  
  • 10.00 – 10.10 Przywitanie uczestników. Informacje techniczne i organizacyjne. Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.  
  • 10.10 – 11.10 Główne założenia naboru Kredyt ekologiczny – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (BGK).  
  • 11.10 – 11.20 Konsultacje, pytania i odpowiedzi.  
  • 11:20 – Zakończenie spotkania. 

Organizator webinarium:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu  
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl 
tel.: 798 771 080, 798 771 524
e-mail pife.przemysl@podkarpackie.pl

W załączniku klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.