sobota, 18 maja, 2024
Aktualności

Informacja o wynikach Konkursu – PLANSR

Organizatorami konkursu „Działalność na rzecz promocji obszarów LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie i LGD Kraina Sanu, w tym produktów i usług lokalnych” zorganizowanego w ramach projektu współpracy pt. „Produkty lokalne – akcenty nadające smak regionom” – PLANSR są Lokalna Grupą Działania “Pogórze Przemysko – Dynowskie” adres: Nienadowa 502A, 37-750 Dubiecko i Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania,  adres: 37-204 Tryńcza 375.

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie z dnia 09.12.2022r. wpłynęło łącznie 55 zgłoszeń od Kół Gospodyń Wiejskich i Organizacji działających na rzecz promocji obszarów w tym 31 z obszaru LGD “Pogórze Przemysko-Dynowskie” i 24 z obszaru LGD “Kraina Sanu”. Uczestnicy konkursu wymienieni poniżej zaprezentują swoje stoiska podczas “Bazaru Smaków”, Ożanna – gmina Kuryłówka 25.06.2023r., a ich działalność zostanie zaprezentowana w przygotowywanej publikacji.

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Nienadowa,
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Winne Podbukowina”,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Rokietnicy Woli,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Mieszkańców i Rozwoju Wsi Rokietnica,
 • Stowarzyszenie Kobiet w Czelatycach,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Ulanicy,
 • Ochotnicza Straż Pożarna Bartkówka w Dynowie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Nienadowej,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kosztowej,
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworniku Polskim,
 • Spółdzielnia Socjalna JAWOR,
 • Dom Dziennego Pobytu w Hucisku Jawornickim,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Jaworniku Polskim,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Dynowie,
 • Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz,
 • Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dynowie,
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z/s w Bachórzu,
 • Catering Malinowe Babeczki Przedsiębiorstwo Społeczne,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Bachórcu,
 • Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta z siedzibą Harcie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Słonnem,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawce,
 • Towarzystwo Przyjaciół Markowej,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Husowie,
 • Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne TAHUMA,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Skopów,
 • Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem w Ruszelczycach”,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszelczycach,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywczy.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Szówsko,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Łamanej,
 • Zagroda Edukacyjna „Międzyczas” w Cieplicach,
 • Koło Przyjaciół Biblioteki w Tryńczy,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Ubieszynie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Jagielle,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Tryńczy,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Koniaczowie,
 • Stowarzyszenie „Kobiety Razem w Sobiecinie”,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Małkowej,
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Munina,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wiązownica,
 • Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” w Morawsku,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawcu,
 • Koło Gospodyń Wiejskich  w  Manasterzu,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Rudce,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kuryłówce,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kulnie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w  Kolonii Polskiej,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w  Zapałowie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczy,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Adamówce,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Mołodyczu,
 • Stowarzyszenie Miłośników Tuczemp.

Komisja Konkursowa wszystkim uczestnikom konkursu przyznała nagrody rzeczowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

Operacja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”