Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Posiedzenie Rady Decyzyjnej 04.03.2022

Zaproszenie na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania
„Pogórze Przemysko – Dynowskie”

                 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania, zaprasza członków Rady na posiedzenie, w dniu  04 marzec 2022r godz. 16.00,  które odbędzie się w Zespole Pałacowo – Parkowym w Hadlach Szklarskich,  w celu przeprowadzenia oceny zgodnie z procedurą, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

W/w procedura dotyczy naboru wniosków  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 który trwał  od 14.01.2022r. do 28.01.2022r.

Ocena będzie dotyczyła: naboru 1/2022 Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA

Przewodniczący Rady LGD
-//-
Stanisław Petynia