Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024
Aktualności

Ogłoszenie nr 1/2021 z dnia 12.05.2021 r.

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przejdź do ogłoszenia
OGŁOSZENIE Nr 1/2021 z 12.05.2021