środa, 17 kwietnia, 2024
Aktualności

Formularze zgłoszeniowe na warsztaty metodyczne w ramach projektu dot. wiosek tematycznych

“Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania”

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie projektem i przybycie przedstawicieli lokalnych społeczności na spotkania informacyjne dotyczące tworzenia wiosek tematycznych. Kolejny etap projektu to warsztaty metodyczne zmierzające do przygotowania Programu Rozwoju i Promocji Wioski Tematycznej. Zgodnie z ustaleniami prosimy zainteresowanych uczestników spotkań informacyjnych o złożenie w Biurze LGD lub przesłanie na adres email: lgdpogorze@interia.eu wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, w terminie do 17.07.2020r. Spośród zgłoszeń dokonamy wyboru uczestników kolejnego etapu, ponieważ liczba miejsc na warsztaty metodyczne jest ograniczona!

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy wersja edytowalna .doc
Formularz zgłoszeniowy .pdf

Fotorelacja na stronie facebook!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.