Władze stowarzyszenia

ZARZĄD LGD
kadencja 2020-2024
1. Jacek Grzegorzak – Prezes Zarządu LGD
2. Mirosław Mac – Wiceprezes Zarządu
3. Zygmunt Frańczak – Wiceprezes Zarządu
4. Bernadetta Zając – Sekretarz
5. Maria Pałac  – Skarbnik
6. Zygmunt Sobol – Członek
7. Agata Bury – Członek

KOMISJA REWIZYJNA 
kadencja 2020-2024
1. Adam Ostafiński
2. Tadeusz Pieniądz
3. Mieczysław Klimko
4. Antoni Bała
5. Robert Szybiak

RADA LGD – ORGAN DECYZYJNY
kadencja 2019-2023
 1. Stanisław Petynia, Przewodniczący Rady
 2. Wacław Pawłowski, Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Wojciech Piech
 4. Witold Szajny
 5. Karolina Błońska
 6. Wojciech Dołęga
 7. Łukasz Domin
 8. Małgorzata Gwizdała
 9. Jacek Hendzel
 10. Katarzyna Homa
 11. Henryk Mazur
 12. Józef Mudryk
 13. Joanna Stefanowska
 14. Beata Worotyłko, Sekretarz Rady