piątek, 1 grudnia, 2023

Nabór wniosków

RODO (informacja)

Administratorem danych osobowych beneficjentów jest Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”.

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu rozpatrzenia Twojego wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy.

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”. Podanie danych jest wymagane celem rozpatrzenia Twojego wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy.

Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jednocześnie informujemy, że każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 litera b i c z dnia 27 kwietnia 2016 r.  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu rozpatrzenia Twojego wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy, tzw. RODO.

Dane będą przetwarzane tak długo jak nie ustanie cel ich przetwarzania lub wymagają tego przepisy prawa (w tym podatkowe i rachunkowe) w celach dowodowych.

 Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.


Rozwój działalności gospodarczej

Nabór wniosków Nr 1/2016 – trwał od 28.11.2016 do 19.12.2016, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.


Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Nabór wniosków Nr 2/2016 – trwał od 28.11.2016 do 19.12.2016, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.

Nabór wniosków Nr 1/2019 – trwał od 29.07.2019 do 19.08.2019, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.

Nabór wniosków Nr 1/2020 – trwał od 10.08.2020 do 25.08.2020, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.

Nabór wniosków Nr 1/2022 – trwał od 14.01.2022 do 28.01.2022, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.

Nabór wniosków Nr 1/2023 – termin trwania od 29.05.2023 do 14.06.2023, ogłoszenie z 05.05.2023r.


Projekty związane z rozwojem obszaru (w tym infrastrukturalne)

Nabór wniosków Nr 3/2016 – trwał od 28.11.2016 do 19.12.2016, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.

Nabór wniosków Nr 4/2016 – trwał od 28.11.2016 do 19.12.2016, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.

Nabór wniosków Nr 5/2016 – trwał od 28.11.2016 do 19.12.2016, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.

Nabór wniosków Nr 2/2019 – trwał od 09.09.2019 do 27.09.2019, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.

Nabór wniosków Nr 3/2019 – trwał od 09.09.2019 do 27.09.2019, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.

Nabór wniosków Nr 2/2020 – trwał od 10.09.2020 do 24.09.2020, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.

Nabór wniosków Nr 1/2021 – trwał od 01.06.2021 do 16.06.2021, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.

Nabór wniosków Nr 2/2021 – trwał od 07.12.2021 do 21.12.2021, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.

Nabór wniosków Nr 2/2022 – trwał od 01.12.2022 do 15.12.2022, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.


Projekty grantowe

Nabór wniosków o powierzenie grantów Nr 1/2017/G – trwał od 19.06.2017 do 03.07.2017, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.

Nabór wniosków o powierzenie grantów Nr 2/2017/G – trwał od 19.06.2017 do 03.07.2017, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.

Nabór wniosków o powierzenie grantów Nr 1/2019/G – trwał od 13.05.2019 do 05.06.2019, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.

Nabór wniosków o powierzenie grantów Nr 2/2019/G – trwał od 21.10.2019 do 06.11.2019, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.

Nabór wniosków o powierzenie grantów Nr 1/2020/G – trwał od 01.09.2020 do 18.09.2020, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.

Nabór wniosków o powierzenie grantów Nr 1/2021/G – trwał od 01.06.2021 do 16.06.2021, ogłoszenie przeniesione do Archiwum naborów.