Ogłoszenie nr 1/2022 z dnia 28.12.2022r.

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 

Przejdź do ogłoszenia
OGŁOSZENIE Nr 1/2022 z 28.12.2022r.