Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024

Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich Lokalnych Grup Działania


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wniosek na realizację operacji złożony w ramach konkursu 4/2020 do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

LGD “Pogórze Przemysko – Dynowskie” w dniu 29 maja 2020 r. podpisała z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację projektu “Wioski tematyczne szansą rozwoju obszarów podkarpackich lokalnych Grup Działania”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z LGD “Kraina Sanu” i LGD “LIWOCZ”.

Cel projektu: Przeszkolenie liderów lokalnych społeczności z zakresu tworzenia wiosek tematycznych.

Realizacja projektu obejmuje:
– 4 Spotkania informacyjne,
– 4 Warsztaty metodyczne,
– 2 Wyjazdy studyjne.

Po co to robimy…

•Intencją projektu jest zapoznanie uczestników  z ideą wiosek tematycznych w Polsce jako przykładu i przejawu innowacyjności turystycznej, sposobu implementacji tej innowacyjności oraz szacowania korzyści, jakie ona przynosi.
•Uczestnicy projektu będą mogli zapoznać się z tą formą rozwoju obszarów i zastanowić się czy zastosowanie podobnych rozwiązań nie przyniesie sukcesów w rozwoju gospodarczym obszarów LGD biorących udział w projekcie.
•Czy ta turystyka doznań i emocji naprawdę działa?

Dlaczego taki temat

•Temat ten jest mało znany wśród społeczności lokalnych na obszarach Partnerskich Lokalnych Grup Działania •Operacja daje nowe szanse na rozwój podkarpackich miejscowości, jeśli tylko uda się skutecznie zainteresować uczestników projektu i zachęcić do podjęcia konkretnych działań w oparciu o pozyskaną dzięki operacji konkretną merytoryczną i praktyczną wiedzę.
•Wioski tematyczne opierają swój rozwój na wybranej przez siebie myśli przewodniej (np. rzemiośle, baśni, produkcie). Lokalne społeczności odnajdują w tym sposób na pobudzenie rozwoju lokalnego.
•Takie wioski angażują mieszkańców w działalność wokół wybranego wspólnie tematu przewodniego.
•Motywem mogą być tradycyjne lub lokalne produkty- miód, chleb, wiklina albo specyfika miejsca, czy charakterystyczna nazwa. Rozwój wsi może być również zorientowany wokół nieco bardziej abstrakcyjnych tematów niezwiązanych z miejscem, ale wymyślonych wspólnie przez członków społeczności wiejskiej.
•Tematyzacja wsi ma na celu przyciągnięcie turystów i zapewnienie mieszkańcom dodatkowych źródeł dochodów.

Do kogo kierujemy działania:

•Grupa docelowa projektu to lokalni liderzy z 18 gmin woj. podkarpackiego z obszaru działania:
LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie”,
LGD „Kraina Sanu”
LGD „LIWOCZ”.
•Wśród lokalnych liderów należy wymienić osoby aktywne, zaangażowane w rozwój lokalny np. sołtysów, radnych, przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych i publicznych, a także przedstawicieli seniorów, młodzieży oraz przedsiębiorców.

Efekty operacji

•Podniesienie kompetencji i wzrost wiedzy z zakresu zakładania wsi tematycznych wśród 80 osób (uczestnicy warsztatów metodycznych i wyjazdów studyjnych)
•Programy Rozwoju i Promocji dla społeczności, które wykażą się zainteresowaniem i aktywnością w projekcie – 4 miejscowości, które zechcą uczestniczyć w warsztatach metodycznych

Termin realizacji operacji do 31.10.2020 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Do pobrania prezentacja informująca o działaniach projektu: PREZENTACJA