czwartek, 13 czerwca, 2024

Formularze wniosków

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

FORMULARZE – Odnośnik do PROW Podkarpackie (prow.podkarpackie.pl) strona z formularzami wniosków w ramach wdrażania LSR