Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024

Wyniki oceny i wyboru Grantobiorców w ramach naboru nr 2/2019/G

Rada Lokalnej Grupa Działania “Pogórze Przemysko – Dynowskie”  dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach naboru o powierzenie grantów Nr 2/2019/G w zakresie – “Wspieranie działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego”

Posiedzenie Organu Decyzyjnego odbyło się 14.11.2019r.,

Do pobrania:

Protokół Rady z oceny i wyboru Grantobiorców z dnia 14.11.2019r.

Lista wniosków zgodnych z LSR, w tym z Programem,

Lista wniosków wybranych do dofinansowania.