Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024

Wyniki oceny i wyboru Grantobiorców w ramach naboru nr 1/2020/G

Rada Lokalnej Grupa Działania “Pogórze Przemysko – Dynowskie”  dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach naboru o powierzenie grantów Nr 1/2020/G w zakresie – “Wspieranie działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego”

Posiedzenie Organu Decyzyjnego odbyło się 12.10.2020r.,

Do pobrania:

Protokół Rady z oceny i wyboru Grantobiorców z dnia 12.10.2020 r.

Lista wniosków zgodnych z LSR, w tym z Programem,


Lista wniosków wybranych do dofinansowania.