Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024

Wyniki dokonania autokontroli w ramach Naboru 1/2019 w związku z wniesionymi protestami.

Wyniki dokonania autokontroli w ramach naboru 1/2019 w związku z wniesionymi protestami
W związku z wniesionymi protestami w zakresie kryteriów, z których oceną nie zgadzali się wnioskodawcy, Rada Lokalnej Grupy Działania “Pogórze Przemysko – Dynowskie” w dniu 08.11.2019 r. w ramach autokontroli dokonała ponownej oceny czterech operacji, w ramach naboru Nr 1/2019 Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA

Do pobrania: 

Protokół Rady z dnia 08.11.2019 r.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej w ramach naboru 1/2019.