Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024

Wyniki oceny i wyboru Grantobiorców w ramach naboru nr 1/2017/G

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Pogórze Przemysko – Dynowskie” w dniu 30.08.2017 r. dokonano oceny i wyboru Grantobiorców w ramach naboru o powierzenie grantów Nr 1/2017/G.


Do pobrania:
Lista wniosków zgodnych z LSR, w tym z Programem.

Lista wniosków wybranych do dofinansowania.

Lista wniosków nie spełniających warunków formalnych naboru.

Protokół Rady z oceny i wyboru Grantobiorców z dnia 30.08.2017 r.