Ułatwienia dostępu

sobota, 20 lipca, 2024

Wyniki ponownej oceny operacji w ramach Naboru 2/2016 w związku z wniesionymi protestami.

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Pogórze Przemysko – Dynowskie” w dniu 11.05.2017 r. dokonano ponownej oceny operacji, w związku z wniesionymi protestami i skierowaniem spraw przez Samorząd Województwa do ponownej oceny w zakresie kryteriów, z których oceną nie zgadzali się wnioskodawcy w ramach naboru Nr 2/2016 Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA.

Do pobrania:

Protokół Rady z ponownej oceny operacji z dnia 11.05.2017 r.

Lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej.