Projekty Grantowe

PROJEKTY GRANTOWE realizowane w ramach LSR
LGD „Pogórze Przemysko – Dynwskie” 20 marca 2018 r.  podpisała z Zarządem Województwa Podkarpackiego dwie umowy na realizację Projektów Grantowych w ramach poddziałania 19.2 „„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pierwszy Projekt Grantowy nosi nazwę  „Wzmocnienie potencjału organizacji z obszaru działania LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie”, kultywujących lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne.”
Drugi Projekt Grantowy został zatytułowany  „Rozumieć, doceniać, chronić – organizacja wydarzeń mających na celu upowszechnianie lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego obszaru działania LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie.”
Kolejna umowa z Zarządem Województwa Podkarpackiego została podpisana 03.10.2019 r i dzięki temu LGD przystąpiła do realizacji kolejnego zaplanowanego w ramach LSR projektu grantowego.
Trzeci projekt grantowy nosi tytuł „Promocja potencjału turystycznego LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie”.
Umowa z Zarządem Województwa Podkaroackiego podpisana 25.05.2020r. umożliwiła przystąpienie do realizacji kolejnego projektu.
Czwarty projekt grantowy nosi tytuł „Zakup wyposażenia przez organizacje kultywujące lokalne tradycje i dziedzictwo kulturowe.”.