Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
Walne Zebranie Członków - 20.06.2017

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

zaprasza na Walne Zebranie Członków 

w dniu 20.06.2017 o godzinie 13.00

Nienadowa 502 a

 

Porządek posiedzenia:

1.     Powitanie gości,

2.     Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał,

3.     Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

4.     Przyjęcie porządku obrad

5.     Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 26.10.2016 – podjęcie uchwały

6.     Przyjęcie sprawozdania finansowego – bilans – za 2016 rok – podjęcie uchwały

7.     Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2016 rok - udzielenie absolutorium

8.     Sprawozdanie z działalności Rady za 2016

9.     Przedstawienie informacji z działalności biura od ostatniego WZC

10.   Sprawy różne.

 

 

 

 

 


http://jawornikpolski.itl.pl/
http://www.krzywcza.pl/
http://markowa.pl
http://www.dubiecko.pl/
http://gminadynow.pl/
http://www.dynow.pl/
http://rokietnica.mky.pl/
mapa strony
Licznik odwiedzin: