Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
Walne Zebranie Członków - 25.02.2019 r.

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania 
„Pogórze Przemysko – Dynowskie”
zaprasza na
Walne Zebranie Członków
w dniu 25.02.2019r (poniedziałek ) o godzinie 16.00
Siedziba biura LGD Nienadowa 502 A 

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie gości,
2. Stwierdzenie quorum i zdolności do podejmowania uchwał,
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania, 
4. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 13.12.2018r. 
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego bilans za 2018r.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu za 2018r. 
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady za 2018r.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018r.
9. Przedstawienie raportu z monitoringu za 2018r.
10. Aktualizacja LSR w związku z koniecznością zmiany zapisów dotyczących partnera projektu międzynarodowego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
 a) przyjęcia sprawozdania finansowego 
 b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 
 c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady 
 d) Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 
 e) Udzielenia absolutorium Zarządowi za 2018r. 
 f) Zatwierdzenie raportu z monitoringu
 g) Aktualizacja LSR
 
 
Prezes Zarządu
LGD "Pogórze Przemysko - Dynowskie"
-//-
Jacek Grzegorzak

http://www.dubiecko.pl/
http://rokietnica.mky.pl/
http://www.dynow.pl/
http://www.krzywcza.pl/
http://jawornikpolski.itl.pl/
http://gminadynow.pl/
http://markowa.pl
mapa strony
Licznik odwiedzin: