Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
Posiedzenie Rady LGD - 11.10.2017 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie w dniu 11.10.2017r. (środa) godzina 16.00, które odbędzie się w Muzeum Wsi Markowa, 37–120 Markowa 1500, w celu przeprowadzenia opiniowania zmian zapisów umowy wnioskodawcy Agnieszka Daraż Pierożyńska „4 BODY”.  Dot. wniosku złożonego w ramach naboru 1/2016 „Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez dotacje do inwestycji rozwojowych tworzących nowe miejsca pracy„

Porządek obrad Rady:
1.Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia .
2.Sprawdzenie prawomocności obrad.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności. 
5.Sporządzenie i podpisanie „Rejestru Interesów Członków Rady”.
6.Zaopiniowanie zmian umowy 
- wypełnienie i podpisanie stosownych dokumentów 
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy 
7.Wolne wnioski i zapytania.
8.Zamknięcie posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady LGD 
/-/
Bożena Gmyrek

http://www.dubiecko.pl/
http://markowa.pl
http://gminadynow.pl/
http://rokietnica.mky.pl/
http://www.krzywcza.pl/
http://www.dynow.pl/
http://jawornikpolski.itl.pl/
mapa strony
Licznik odwiedzin: