Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
Posiedzenie Rady Decyzyjnej - 08.11.2019

 Zaproszenie na posiedzenie Rady 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Pogórze Przemysko – Dynowskie”
 
Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie Rady, w dniu 08.11.2019r. godz: 15.00,  które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD w miejscowości Nienadowa 502 A,
 
Posiedzenie Rady LGD dotyczy rozpatrzenia Protestów w zakresie naboru 1/2019 „Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA „  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Porządek obrad 
1.Otwarcie obrad w sprawie rozpatrzenia złożonych protestów w ramach naboru 1/2019,
2.Podpisanie listy obecności stwierdzenie prawomocności obrad 
3.Wybór komisji skrutacyjnej, 
4.Przedstawienie złożonych protestów od wyniku oceny wniosków.
5.Przystąpienie do podjęcia czynności wynikających z procedury odwoławczej,  
6.Wolne wnioski i zapytania,
7.Zamknięcie posiedzenia,
 
 
 
Przewodniczący Rady LGD
-//-
Stanisław Petynia

http://markowa.pl
http://www.krzywcza.pl/
http://www.dynow.pl/
http://gminadynow.pl/
http://www.dubiecko.pl/
http://jawornikpolski.itl.pl/
http://rokietnica.mky.pl/
mapa strony
Licznik odwiedzin: