Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
Posiedzenie Rady LGD - 23.11.2017 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania zaprasza członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się w siedzibie LGD  - Nienadowa 502A, w dniu 23.11.2017r. (czwartek) godzina 13.00, 
w celu przeprowadzenia opiniowania zmian zapisów umów Beneficjentów - dot. wniosków złożonych w ramach naborów 2/2016 i 3/2016.
 
Porządek obrad:
1.Otwarcie posiedzenia Rady.
2.Sprawdzenie prawomocności obrad.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Podpisanie Deklaracji Poufności i Bezstronności. 
5.Sporządzenie i podpisanie „Rejestrów Interesów Członków Rady”.
6.Zaopiniowanie zmian umów, 
- wypełnienie i podpisanie stosownych dokumentów 
- podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy. 
7.Wolne wnioski i zapytania.
8.Zamknięcie posiedzenia Rady.

Przewodnicząca Rady LGD 
/-/
Bożena Gmyrek

http://rokietnica.mky.pl/
http://www.dubiecko.pl/
http://www.krzywcza.pl/
http://gminadynow.pl/
http://markowa.pl
http://www.dynow.pl/
http://jawornikpolski.itl.pl/
mapa strony
Licznik odwiedzin: