Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
AKTUALNOŚCI
2017-01-19
Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie" w dniu 12.01.2017 r. dokonano wyboru i oceny operacji w ramach naboru Nr 2/2016 Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA.
więcej

2017-01-09
Na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko Dynowskie" Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się 14 stycznia 2017 r. godzina 10.00  w siedzibie Stowarzyszenia, Nienadowa 502A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji do dofinansowania.
więcej

2017-01-09
 Na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko Dynowskie"   Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się 12 stycznia 2017 r. godzina 10.00  w siedzibie Stowarzyszenia, Nienadowa 502A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji do dofinansowania.
więcej

2016-12-07
Informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
więcej

2016-11-30
Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
Odnośnik do dokumentu ze strony ARiMR
więcej

2016-11-28
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia zaktualizowaną  "Instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020”.
więcej

2016-11-10
Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Poprawa estetyki miejsc publicznych poprzez wyposażanie w małą architekturę, oznakowanie gmin i obiektów oraz rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
więcej

2016-11-10
Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rozwijanie infrastruktury społecznej: kultury, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GOK/MOK-ów, świetlic, domów ludowych, KGW, OSP, bibliotek.
więcej

2016-11-10
 Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rozwijanie infrastruktury ułatwiającej kontakty przestrzenne, w tym rozwój infrastruktury drogowej.
więcej

2016-11-10
 Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA.
więcej

2016-11-10
Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko - Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez dotacje do inwestycji rozwojowych tworzących nowe miejsca pracy.
więcej

2016-10-18
więcej

2016-10-14
więcej

2016-09-19

Zapraszamy przedstawicieli mikro i małych przedsiębiorstw oraz osoby chcące podjąć działalność gospodarczą, na spotkania dotyczące możliwości pozyskania dotacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

więcej

2016-09-14
Informacja o pracy biura w dniach 15 i 16 września 2016 r.
więcej

2016-08-16
więcej

2016-08-08
więcej

2016-08-01
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła instrukcje i formularze wniosków dotyczące przyznania pomocy w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
więcej

2016-07-25
więcej

2016-07-25
więcej

http://jawornikpolski.itl.pl/
http://www.krzywcza.pl/
http://rokietnica.mky.pl/
http://www.dubiecko.pl/
http://www.dynow.pl/
http://gminadynow.pl/
http://markowa.pl
mapa strony
Licznik odwiedzin: