Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
AKTUALNOŚCI
2017-06-02
 Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny: Wspieranie działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego.
więcej

2017-05-29
więcej

2017-05-22
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby zaangażowane w sprawy lokalnej społeczności na spotkania informacyjne w związku z planowanymi naborami wniosków o powierzenie grantów.
więcej

2017-05-16
Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie" w dniu 11.05.2017 r. dokonano ponownej oceny operacji, w związku z wniesionymi protestami 
więcej

2017-05-08
więcej

2017-04-05
Spotkanie informacyjne odbędzie się:  11 kwietnia 2017r., o godz. 16:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubiecku, Nienadowa 502a, 37-750 Dubiecko

więcej

2017-03-01

Ważna informacja dla Beneficjentów PROW

więcej

2017-02-01
więcej

2017-01-23
Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie" w dniu 14.01.2017 r. dokonano wyboru i oceny operacji w ramach naboru Nr 1/2016 Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez dotacje do inwestycji rozwojowych tworzących nowe miejsca pracy.
więcej

2017-01-19
Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie" w dniu 12.01.2017 r. dokonano wyboru i oceny operacji w ramach naboru Nr 5/2016 Nabór 5/2016 Poprawa estetyki miejsc publicznych poprzez wyposażenie w małą architekturę, oznakowanie gmin i obiektów oraz rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
więcej

2017-01-19
Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie" w dniu 12.01.2017 r. dokonano wyboru i oceny operacji w ramach naboru Nr 4/2016 Rozwijanie infrastruktury społecznej: kultury, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GOK/MOK-ów, świetlic, domów ludowych, KGW, OSP, bibliotek.
więcej

2017-01-19
Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie" w dniu 12.01.2017 r. dokonano wyboru i oceny operacji w ramach naboru Nr 3/2016 Rozwijanie infrastruktury ułatwiającej kontakty przestrzenne, w tym rozwój infrastruktury drogowej.
więcej

2017-01-19
Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie" w dniu 12.01.2017 r. dokonano wyboru i oceny operacji w ramach naboru Nr 2/2016 Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA.
więcej

2017-01-09
Na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko Dynowskie" Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się 14 stycznia 2017 r. godzina 10.00  w siedzibie Stowarzyszenia, Nienadowa 502A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji do dofinansowania.
więcej

2017-01-09
 Na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko Dynowskie"   Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady, które odbędzie się 12 stycznia 2017 r. godzina 10.00  w siedzibie Stowarzyszenia, Nienadowa 502A w celu przeprowadzenia procedury oceny, ustalenia kwoty wsparcia i wyboru operacji do dofinansowania.
więcej

2016-12-07
Informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
więcej

2016-11-30
Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
Odnośnik do dokumentu ze strony ARiMR
więcej

2016-11-28
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia zaktualizowaną  "Instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020”.
więcej

2016-11-10
Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Poprawa estetyki miejsc publicznych poprzez wyposażanie w małą architekturę, oznakowanie gmin i obiektów oraz rozwijanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
więcej

2016-11-10
Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rozwijanie infrastruktury społecznej: kultury, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GOK/MOK-ów, świetlic, domów ludowych, KGW, OSP, bibliotek.
więcej

http://www.krzywcza.pl/
http://rokietnica.mky.pl/
http://www.dynow.pl/
http://gminadynow.pl/
http://jawornikpolski.itl.pl/
http://markowa.pl
http://www.dubiecko.pl/
mapa strony
Licznik odwiedzin: